جزئیات بودجه ۱۴۰۳مناطق ۲۲ گانه تهران

جزئیات بودجه ۱۴۰۳مناطق ۲۲ گانه تهران اعلام شد/ کدام مناطق بیشترین بودجه را به خود اختصاص دادند؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، جزئیات بودجه مناطق ۲۲گانه پایتخت در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

  • جاباما -استیکی سایت

به گزارش مشرق، محمد آخوندی درخصوص بودجه مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بودجه مناطق در سال جاری ۱۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با ۵۸ درصد رشد به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی با بیان اینکه در منطقه یک بودجه هزار و ۱۶۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ با ۴۷ درصد رشد به هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان در سال آینده رسید که ۶.۸ درصد بودجه مناطق را به خود اختصاص می‌دهد، یادآور شد: بودجه منطقه ۲ از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با ۵۰ درصد رشد به هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسید و ۶.۶ درصد از سهم بودجه مناطق را به خود اختصاص داد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سهم ۴.۴ درصدی منطقه ۳ از بودجه مناطق، تصریح کرد: بودجه این منطقه با ۳۶ درصد رشد از ۸۰۰ میلیارد تومان به هزار و ۹۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

آخوندی با بیان اینکه در مناطق بالا درآمدها نیز بالاست، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، با توجه به اینکه وسعت منطقه چهار بیشتر از سایر مناطق است، به همین میزان نیز درصد بیشتری از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما درصد رشد بودجه آنها نسبت به سال قبل کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: سهم بودجه منطقه ۴ از کل اعتبار مناطق ۶.۷ درصد است و بودجه این منطقه در سال جاری از هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان با ۴۶ درصد رشد به هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان در سال آینده رسید.

وی با اشاره به سهم ۶ درصدی منطقه پنج از بودجه مناطق، یادآور شد: بودجه این منطقه با ۹۰ درصد افزایش از ۷۸۰ میلیارد تومان به هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

آخوندی با اعلام اینکه بودجه منطقه ۶ در سال جاری ۶۴۴ میلیارد تومان است، اظهار کرد: این منطقه در سال آینده هزار میلیارد تومان اعتبار و ۴.۲ درصد از بودجه مناطق را به خود اختصاص داده و میزان افزایش بودجه آن ۶۳ درصد است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه بودجه منطقه ۷ با ۴۳ درصد رشد از ۶۲۵ میلیارد تومان به ۸۹۲ میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: ۳.۶ درصد از بودجه مناطق ۲۲ گانه پایتخت به منطقه ۷ اختصاص دارد.

وی ادامه داد: بودجه منطقه ۸ در سال جاری ۴۸۴ میلیارد تومان بود که با ۶۹ درصد رشد به ۸۲۰ میلیارد تومان در سال آینده رسید و ۳.۳ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داد.

آخوندی با بیان اینکه منطقه ۹ تهران ۲.۸ درصد از بودجه مناطق را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بودجه این منطقه با ۷۴ درصد رشد از ۳۹۰ میلیارد تومان به ۶۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه بودجه منطقه ۱۰ در سال آینده نسبت به امسال ۱۰ درصد افزایش یافته است، یادآور شد: سهم این منطقه از بودجه کل مناطق ۲.۸ درصد است و از ۴۵۵ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ البته در منطقه ۱۰ برای تملک در چند پروژه بزرگ عمرانی، هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در بودجه کلی لحاظ شده است.

وی اضافه کرد: بودجه منطقه ۱۱ در سال جاری ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که با ۹۴ درصد رشد به ۸۹۰ میلیارد تومان رسیده و سهم ۳.۶ درصدی از بودجه مناطق به این منطقه تعلق دارد.

آخوندی با اشاره به سهم ۴.۹ درصد منطقه ۱۲ از بودجه مناطق در سال ۱۴۰۳، یادآور شد: اعتبار این منطقه با ۳۵ درصد افزایش از ۹۱۷ میلیارد تومان به هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای منطقه ۱۳ در سال جاری ۴۵۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود که با ۶۱ درصد پیشرفت به ۷۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت و ۲.۹ درصد از بودجه مناطق به این منطقه اختصاص داد.

وی با تأکید بر اینکه افزایش بودجه در مناطق جنوبی نسبت به سال قبل بالاست، اظهار کرد: بودجه منطقه ۱۴ در سال آینده هزار میلیارد تومان و سهم این منطقه از بودجه مناطق چهار درصد است؛ این درحالیست که بودجه منطقه ۱۴ در سال جاری ۵۶۹ میلیارد تومان بوده و رقم بودجه، افزایش ۷۷ درصدی اعتبار این منطقه را نشان می‌دهد.

آخوندی به افزایش ۶۲ درصدی بودجه منطقه ۱۵ در سال آینده و سهم ۶.۲ درصدی آن از بودجه مناطق اشاره کرد و افزود: بودجه منطقه از ۹۵۵ میلیارد تومان به هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه منطقه ۱۶ در سال آینده با ۹۹ درصد رشد از ۴۸۰ میلیارد تومان به ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است، خاطرنشان کرد: ۳.۸ درصد از بودجه مناطق ۲۲ گانه پایتخت به منطقه ۱۶ اختصاص دارد.

وی افزود: بودجه منطقه ۱۷ پایتخت در سال جاری ۵۰۱ میلیارد تومان بوده که با ۷۷ درصد رشد به ۸۸۸ میلیارد تومان افزایش یافته و ۳.۵ درصد از کل اعتبارات مناطق را به خود اختصاص داده است.

آخوندی، سهم منطقه ۱۸ از بودجه مناطق را ۴.۹ درصد عنوان کرد و افزود: بودجه این منطقه با ۸۷ درصد رشد از ۶۶۰ میلیارد تومان به هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بودجه منطقه ۱۹ در سال جاری ۷۷۰ میلیارد تومان است، اعلام کرد: بودجه این منطقه در سال آینده ۴۸ درصد افزایش یافته و با پیش‌بینی سهم ۴.۶ درصدی به هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۲۵ درصدی بودجه منطقه ۲۰، علت رشد پایین بودجه این منطقه را افزایش اعتبار آن در متمم بودجه سال ۱۴۰۲ دانست و افزود: برای منطقه ۲۰ در سال جاری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته بود که در سال آینده به هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده و ۵.۵ درصد از بودجه مناطق را به این منطقه اختصاص دارد.

آخوندی با بیان اینکه بودجه منطقه ۲۱ در سال آینده با اختصاص سهم ۳.۹ درصدی از کل اعتبارات مناطق ۹۸۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: در سال جاری ۵۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منطقه در نظر گرفته شده بود که در سال آینده ۶۹ درصد رشد یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای منطقه ۲۲ در سال جاری ۷۹۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود که با ۸۲ درصد رشد به هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته و ۵.۸ درصد از کل بودجه مناطق به این منطقه اختصاص دارد.

بر اساس گزارش سایت شهر، در بودجه مناطق وسعت و ظرفیت را باید لحاظ کرد.

منبع: مشرق نيوز

تاریخ انتشار

در

,

برچسب ها:


با عنایت به اینکه سایت «اخبار اقتصادی» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است. (قانون تجارت الکترونیک)

اخبار اقتصادی نقشی در تولید محتوا ندارد و مطالب این سایت، بازنشر اخبار پایگاه‌های معتبر خبری است.